หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จับมือ เดอะ วิจิตร รีสอร์ท ร่วมพัฒนาบัณฑิต รับนศ.เข้าฝึกงานด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ อธิการบดีชู 3 เสาหลักพัฒนาบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จับมือ เดอะ วิจิตร รีสอร์ท ร่วมพัฒนาบัณฑิต รับนศ.เข้าฝึกงานด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ อธิการบดีชู 3 เสาหลักพัฒนาบัณฑิต

admin thai
2018-09-06 15:44:29


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จับมือ เดอะ วิจิตร รีสอร์ท ร่วมพัฒนาบัณฑิต รับนศ.เข้าฝึกงานด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ อธิการบดีชู 3 เสาหลักพัฒนาบัณฑิต

          วันที่ 30 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ กับโรงแรมเดอะ วิจิตร รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต โดยมีรศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีลงนามร่วมกับคุณก้องศักดิ์ คู่พงศกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโรงแรมเดอะ วิจิตร รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

          รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย กล่าวว่า “ขณะนี้มหาวิทยาลัยรุกหนักด้านนโยบายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตภายใต้ 3 เสาหลักที่สำคัญ ได้แก่
          เสาหลักที่หนึ่ง ด้านการศึกษาวิชาการ (Academic Education) สวนสุนันทาต้องเป็นตักศิลา คือการจัดการเรียนการสอนให้มีความใกล้ชิดมากขึ้น เพราะเรามีอัตลักษณ์ของความเป็นวัง มีพื้นฐานของการเป็นครอบครัว อาจารย์ผู้สอนต้องพัฒนากระบวนการสอนให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน ต้องมีทักษะและเคือข่ายทางด้านวิชาชีพที่สอน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ จะต้องสอนสั่งทั้งศาสตร์และศิลป์ สอนทั้งจิตวิญญาณให้แก่ศิษย์ เหล่านี้จะเป็นการบ่งบอกถึงความเป็น Leaning การเรียนห้องเรียนต้องน้อยลง การฝึกปฏิบัติต้องมากขึ้น นี่คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยกำลังรุกหนักเรื่องการจัดการเรียนการสอน

          เสาหลักที่สอง ด้านบุคลิกภาพ (personality) เรื่องของบุคลิกภาพก็สำคัญไม่แพ้กัน คำว่า บุคลิกภาพมีหลายส่วน แต่ส่วนแรกที่มหาวิทยาลัยเน้นให้ความสำคัญคือเรื่องของภาษาอังกฤษ ในด้านนี้จะทำให้นักศึกษาหรือบัณฑิตของสวนสุนันทามีความสง่างามและโดดเด่นในสังคมมากขึ้นทันที รวมถึงลักษณะทางกายภาพ ตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผม ต้องสวยและหล่ออย่างมีกาละเทศะ มีความสามารถในการเข้าสังคมได้เป็นอย่างดี ในเรื่องของความสามารถพิเศษ ต้องส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถที่โดดเด่นหลายๆ ด้าน มีทัศนคติมองโลกในทางบวก ให้สวยงาม และเป็นเพื่อนร่วมงานที่เยี่ยมยอด ใครอยู่ด้วยมีความสุข สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่านักศึกษาจะต้องถูกปลูกฝังในสถานศึกษา

          เสาหลักที่สาม ด้านฝึกปฏิบัติงาน (internship) เรียนในห้องให้เร็วและสั้นที่สุด อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมนานเกินไปไม่ได้ช่วยให้นักศึกษามีองค์ความรู้มากขึ้น นักศึกษาสวนสุนันทาต้องออกสู่โลกของความเป็นจริงให้มากที่สุด ออกฝึกงานสู่ภาคสนามในสถานการณ์ บริบทและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สถานที่ฝึกงานใหญ่ๆ องค์กรใหญ่ มีโครงสร้างพื้นฐาน ที่เพียบพร้อมสำหรับการเรียนรู้เป็นอย่างมาก”

          รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย กล่าวอีกว่า “การลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับโรงแรมเดอะ วิจิตร รีสอร์ท ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่นักศึกษาจะได้ออกไปเรียนรู้โลกที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ รวมทั้งทัศนคติที่ดีจากผู้คนรอบข้าง ซึ่งหาไม่ได้ในห้องเรียน และเป็นความโชคดีของนักศึกษาที่จะได้ฝึกงานกับสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ ที่จะช่วยบ่มเพาะทักษะทางด้านงานบริการ ทัศนคติ การปรับตัวกับการทำงานร่วมกับผู้อื่น กระทั่งจบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ อยู่ที่ไหนก็จะสร้างความสวยงาม ความสง่างาม ความสว่างไสวให้กับที่แห่งนั้น” อธิการบดี กล่าวในที่สุด


          สำหรับพิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นการตอบรับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีด้วยการสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการ มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในงานอุตสาหกรรมบริการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในสถานประการที่ได้มาตราฐาน เป็นแหล่งศึกษาและฝึกอบรมทักษะวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการแก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในสถานประกอบร่วมกันให้ได้มาตราฐานสากล รวมถึงสนับสนุนการบริการวิชาการด้านงานบริการต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม....pdf