หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กีฬาท่องเที่ยวน้องพี่สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
กีฬาท่องเที่ยวน้องพี่สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

admin thai
2018-11-24 10:20:34


กีฬาท่องเที่ยวน้องพี่สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “กีฬาท่องเที่ยวน้องพี่สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 6” โดยมีอาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ สนามฟุตบอลหน้าลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ ซึ่งการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในสาขาฯทุกชั้นปี นักศึกษาจากศูนย์การศึกษาจังระนอง นักศึกษาจากศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดร และนักศึกษาโครงการร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน โดยใช้กิจกรรมเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีทักษะการทำงานเป็นทีมในการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ การใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์ มีความรักและสามัคคี และมีน้ำใจนักกีฬา

อ่านเพิ่มเติม....pdf