หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จับมือ โรงแรม เลอ เมอริเดียน สุวรรณภูมิ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สู่มาตรฐานวิชาชีพด้านงานบริการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จับมือ โรงแรม เลอ เมอริเดียน สุวรรณภูมิ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สู่มาตรฐานวิชาชีพด้านงานบริการ

admin thai
2018-11-30 09:24:41


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จับมือ โรงแรม เลอ เมอริเดียน สุวรรณภูมิ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สู่มาตรฐานวิชาชีพด้านงานบริการ

     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ โรงแรม เลอ เมอริเดียน สุวรรณภูมิ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ซึ่งมี Mr. Martin Wuethrich ผู้จัดการทั่วไปเป็นผู้ลงนาม โดยมีผู้บริหารของทั้งสองฝ่าย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน ในครั้งนี้ ณ ประชุมวรลักษณานงค์ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     สำหรับพิธีลงนามความร่วมมือฯในครั้งนี้ นับเป็นการตอบรับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีด้วยการสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการ มีเป้าหมายในการพัฒนา และยกระดับการจัดการเรียนการสอนในงานอุตสาหกรรมบริการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในสถานประการที่ได้มาตราฐาน เป็นแหล่งศึกษาและฝึกอบรมทักษะวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการแก่นักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงสนับสนุนการบริการวิชาการด้านงานบริการร่วมกันต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม....pdf