หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปร ...
2018-09-06 15:47:23
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จับมือ เดอะ วิจิตร รีสอร์ท ร่วมพัฒนาบัณฑิต รับนศ.เข้าฝึกงานด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ อธิการบดีชู 3 เสาหลักพัฒนาบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จับมือ เดอะ วิจิตร รีสอร์ท ร่วมพัฒนาบัณฑิต รับนศ.เข้าฝึกงานด้านอุตสาหกรร ...
2018-09-06 15:44:29
ข่าวปัจจุบัน