หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม “โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 15”
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคม ...
2019-01-29 11:20:30
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จับมือ โรงแรม เลอ เมอริเดียน สุวรรณภูมิ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สู่มาตรฐานวิชาชีพด้านงานบริการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จับมือ โรงแรม เลอ เมอริเดียน สุวรรณภูมิ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่ ...
2018-11-30 09:24:41
กีฬาท่องเที่ยวน้องพี่สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
กีฬาท่องเที่ยวน้องพี่สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  ...
2018-11-24 10:20:34
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 14
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 14  &nb ...
2018-11-10 14:15:36
ข่าวย้อนหลัง