หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

Heart of the tour [ EP.6 ] - ก้าวสู่ ผู้สำเร็จ
รายการนี้เป็นรายการที่ผลิตขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การเฉลิมฉลองงาน 80 ปีสวนสุนันทา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2018-12-07 15:21:36
Heart of the tour [ EP.5 ] - สู่การปฏิบัติ อย่างมืออาชีพ
รายการนี้เป็นรายการที่ผลิตขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การเฉลิมฉลองงาน 80 ปีสวนสุนันทา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2018-12-07 15:20:07
Heart of the tour [ EP.4 ] - การจัดสัมมนา และวิชาMICE
รายการนี้เป็นรายการที่ผลิตขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การเฉลิมฉลองงาน 80 ปีสวนสุนันทา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2018-12-07 15:18:47
Heart of the tour [ EP.3 ] - เสริมความคิด สร้างสุขภาพ
รายการนี้เป็นรายการที่ผลิตขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การเฉลิมฉลองงาน 80 ปีสวนสุนันทา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2018-12-07 15:15:26
Heart of the tour [ EP.2 ] - พัฒนา สู่อาชีพ
รายการนี้เป็นรายการที่ผลิตขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การเฉลิมฉลองงาน 80 ปีสวนสุนันทา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2018-12-07 15:15:10
Heart of the tour [ EP.1 ] – จุดเริ่ม เติมสาขา
รายการนี้เป็นรายการที่ผลิตขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การเฉลิมฉลองงาน 80 ปีสวนสุนันทา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2018-12-07 15:14:39
ช่องวิดีโอปัจจุบัน